Introduktionskort

Introduktionskort från SGF och VGF accepteras en gång per spelare och år.

Introduktionskort från PGA, SGA, GAF accepteras en gång per spelare och år. Syftet med dessa kort är att ge möjlighet till studiebesök och utbyte av erfarenheter.

Introduktionskorten gäller ej som betalning i samband med tävling, företagsgolf eller golfpaket.

För samtliga kategorier gäller föranmälan senast dagen innan aktuellt spel.