TRÄNINGSOMRÅDEN

Drivingrange

RANGEN ÄR ÖPPEN FRAM TILL MITTEN AV DECEMBER

Det finns goda möjligheter att träna på klubben och du måste inte vara medlem för att använda övningsområdena.

Som gäst är du välkommen att utnyttja våra träningsområden hur mycket du vill. På drivingrangen  finns nu en ny bollmaskin
som tar betalkort och 10-kronorsmynt .

Det finns avståndsmarkeringar vid 100, 150 och 200 meter samt flaggor att ha som riktmärken. Du kan även träna på bunkerslag.

Pris:
12 bollar = 10 kr
26 bollar = 20 kr
40 bollar = 30 kr

Rangekort:
ca 250 bollar = 200 kr
ca 500 bollar = 350 kr
ca 1000 bollar = 700 kr
ca 2000 bollar = 1000 kr

Kontakta kansliet för info och hjälp med detta.

 

 

Puttinggreen

STÄNGD FÖR SÄSONGEN!

På puttinggreen intill klubbhuset kan du öva golfens finlir!

Puttinggreen vid klubbhusområdet har samma uppbyggnad och
hastighet som greenerna på banan.