LOKALA REGLER LÄCKÖ GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel-och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

1. OUT OF BOUNDS (Regel 18)

Out of bounds markeras med vita pinnar. Out of Bounds definieras av linjen mellan pinnarnas bansidepunkter i marknivå.

a) Hål 4. Området till höger om det röda pliktområdet är Out of Bounds

2.PLIKTOMRÅDEN (Regel 17)

a) Hål 15. Röda pliktområdet till vänster om green på hål 15 är oändligt.

3. SPECIELLA ELLER TVINGANDE LÄTTNADSFÖRFARANDE

a) Bollen träffar kraftledning
Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning,räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).

4. ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN (Regel 16)

a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. Gulsvarta pinnar, som markera 150 m till greenens mitt
3. De delar av vildsvinsstängslet, som befinner sig på banan
4. Unga träd och buskar med stödpinne är spelförbudszoner.

5. BEGRÄNSNINGAR I ATT ANVÄNDA SPECIELL UTRUSTNING

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen. En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

6. FÖRFARANDET I DÅLIGT VÄDER OCH AVBROTT I SPELET

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

TÄVLINGSVILLKOR LÄCKÖ GOLFKLUBB

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

1. REGISTRERADE RONDER I GIT

Spelarens exakta hcp skall vara uppdaterat i GIT för att få delta i klubbens tävlingar.

2. ANMÄLAN TILL TÄVLING

Anmälan görs i GIT eller via kansliet. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel-och tävlingshandboken.

3. HANDICAPKLASSER

Vid klubbens tävlingar gäller flexibel klassindelning. HCP-klasserna fördelas så, att antalet i varje klass blir ungefär lika många.

4. TEE I KLUBBTÄVLINGAR

I klubbens tävlingar spelar damer, herrar och juniorer under 12 år från röd tee. Herrar under 75 år spelar från gul tee. Herrar 75år och äldre får välja tee.

5. SÄRSKILJNING (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 18och därefter hål 18o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

6. SCOREKORTSINLÄMNING (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i kansliet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat kanslietmed båda fötterna.

7. PRISUTDELNING

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

8. RESULTAT –TÄVLINGEN OFFICIELLT AVSLUTAD

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad