Tävlingsinformation 2020

INFORMATION OM 2020 ÅRS TÄVLINGAR

Då har vi äntligen fått öppna upp för tävlingar igen.
Vi får ej ha shotgun start utan enbart löpande start. Dock finns det ingen begränsning på antal tävlande

Inställda tävlingar:
Samtliga seriespel
Old Gentleman
DM

Se 2020 års tävlingar under tävlingskalendern

Tävlingsgreenfeen är 200:-
Startavgiften Par 200:- Singel 100:- för alla.

 

ONSDAGSGOLFEN
Spelas helgfria onsdagar 08.10 under april - oktober. 
Startavgift 40 kr.
Tävlingsgreenfee för ej fullvärdiga medlemmar/icke medlemmar 200:-. Skaraborgaren 100:-

HJÄRTGOLFEN

5-års jubileum - Läckö GK slår ett slag för Hjärtat!

Vår Hjärtgolf i våras blev inställt, men vi vill ändå genomföra en tävling i Hjärtats tecken.

Tillsammans med Ann-Louise Friberg från 1,6 & 2,6 miljonerklubben arrangerar vi en damgolftävling söndagen den 2/8. Vi spelar Irish greensome.
I år ingår inte mat och priset är därför 400 kr för icke medlemmar i 1,6 miljonerklubben och 300 kr för medlemmar. För den som önskar är restaurangen öppen.
Det är beslutat att inte genomföra finalspelet i år utan det är endast denna tävling. Däremot är du välkommen att deltaga i tävlingar på andra orter. Gå gärna in och titta på hemsidan (länk).

http://www.1.6miljonerklubben.com/aktiviteter/visa/?id=2664

 

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2020 FÖR LÄCKÖ GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlorna i och utanför klubbhuset och på hemsidan (www.lackogk.se).
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Out of bounds (Regel 18.2)
  1. Out of bounds definieras av vita pinnar.
 1. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
  a) Bollen träffar kraftledning
  1. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning, räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).
 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan
  a) Mark under arbete
  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
  2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
  4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
  5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
  b) Oflyttbara tillverkade föremål
  1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
  2.
  Gulsvarta pinnar, som markera 150 m till greenens mitt
  3. De delar av vildsvinsstängslet, som befinner sig på banan
 1. Begränsningar i att använda speciell utrustning
  a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
  1. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen. En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
  Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
  Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.
 1. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
  a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
  1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
  Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 1. Registrerade ronder i GIT
  För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Tävlingshandicap.
  Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation.
 1. Anmälan till tävling
  Anmälan görs i GIT eller via kansliet. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken.
 1. Handicapklasser
  Vid klubbens tävlingar gäller flexibel klassindelning. HCP-klasserna fördelas så, att antalet i varje klass blir ungefär lika många
 1. Tee i klubbtävlingar
  I klubbens tävlingar spelar damer, herrar och juniorer under 12 år från röd tee. Herrar under 75 år spelar från gul tee. Herrar 75 år och äldre får välja tee.
 1. Särskiljning (Regel 3.3a)
  I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 18 och därefter hål 18 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.
 1. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
  Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i kansliet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat kansliet med båda fötterna.
 1. Prisutdelning
  Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.
 1. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
  När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

Beslutades av Läckö GK:s regelkommitté 2019-05-07
/Rune Claesson