Styrelsen

Styrelsens medlemmar 2020

Ordförande: Greger Ulleryd

Vice Ordförande:  Torsten Yngveson

Sekreterare: Birgitta Sundell

Ledamöter:

Eva Andersson
Tommy Åhman
Doris Fredriksson
Clas Lundell
André Wilhelmsson
Susanne Tobiasson
Therese Fahlgren

Revisorer

Revisorer:         

Urban Sandgren 
Elisabeth Apelberg

Suppleant:    Arvid Karlsson

Valberedning

Ordförande och utsedd av styrelsen

Kurt Berglund
 

Lena Lövholm
Urban Sandgren