Marknadskommittén

Marknadskommitténs medlemmar 2020

Ordförande: Elin Öberg

Ledamöter:

Eva Andersson
Birgitta Sundell
André Wilhelmsson
Pähr Nyström
Tommy Åhman