Junior- & utbildningskommittén

Juniorkommitténs medlemmar 2020

Ordförande: Anna Sjögren

Ledamöter:

Rickard Andersson
Torsten Yngveson
Therese Fahlgren
Helena Hedberg