Kalendar:
lackogk@gmail.com
Datum:
2018-06-17 17:00 - 17:20
Plats:

Beskrivning

Fadderrundor för de som inte kommit ner till hcp 36,0. Anmälan till kansliet.