Kalendar:
lackogk@gmail.com
Datum:
2020-06-02 18:00 - 20:00
Plats:

Beskrivning

Regelvandring med regelkommitténs ordförande Rune.

Samling klubbhuset 18.00.

Anmälan till kansliet. Max 15 st.