Kalendar:
lackogk@gmail.com
Datum:
2020-05-31 17:00 - 19:00
Plats:

Beskrivning

Fadderrundor för nybörjarna!

Gå ut på banan tillsammans med två faddrar från medlemskommittén.

Anmälan till kansliet.