Kalendar:
lackogk@gmail.com
Datum:
2018-09-25 18:30 - 19:30
Plats:

Beskrivning

Medlemsträning med Helena Hedberg

"Alla klubbor i bagen" på rangen.

Anmälan till kansliet.

Kostnad: 100:-

Tänk på att du som är Fullvärdig medlem får två gratisträningar.