Kalendar:
lackogk@gmail.com
Datum:
2018-10-13 12:00 - 17:00
Plats:

Beskrivning

A klass
Spelform: Greensome
Ronder: 1
Klasstyp: Lag
Kön: Båda
Min HCP man: +8,0 Min HCP kvinna: +8,0 Min HCP lag: +8,0
Max HCP man: 54 Max HCP kvinna: 54 Max HCP lag: 45
Min ålder man: 0 Min ålder kvinna: 0
Max ålder man: 99 Max ålder kvinna: 99