Introduktionskort

Introduktionskort 2020

Genom en särskild överenskommelse i Västergötland bör spel medges vid högst ett tillfällen per år och klubb vid besök på klubbar anslutna till Västergötlands Golfförbund.

Du skall i förväg kontakta den klubb du önskar besöka, för att ta reda på vilka regler som gäller för gästspel, och om du har möjlighet att få spela.
När du kommer till klubben kontaktar du personalen, presenterar dig med ditt golf ID och medlemskort .

Introduktionskortet är högst personligt. Missbruk beivras Kortet är ett introduktionskort, som inom Västergötland används för att identifiera innehavaren som en god vän och viktig medarbetare i golfrörelsen.

Kortet gäller INTE vid tävling.

Kortet medför inga automatiska förmåner, det är upp till varje klubb att besluta om från fall till fall. Förbundet skulle dock uppskatta om kortets innehavare ges all tänkbar service vid besök på klubben.

Ring oss 010 495 84 01 eller maila till info@lackogk.se för att göra en föranmälan.