Ankomstanmälan


Här kan du anmäla ankomst när kansliet är stängt. Ange klockskag (tt:mm), namn och golf-id på de som går ut i bollen.
ex, Svante Andersson, 700511-008

Swish 123 237 36 29

Ankomstanmälan av deltagare

Klockslag 
Deltagare 1 
Deltagare 2 
Deltagare 3 
Deltagare 4