Styrelsen

Styrelsens medlemmar 2018

Ordförande Greger Ulleryd (ny)
V Ordförande  Torsten Yngveson
Sekreterare Birgitta Sundell
 

Eva Andersson
Nils Engström
Doris Fredriksson
Clas Lundell
André Wilhelmsson (ny)
Torsten Yngveson (ny)
Therese Fahlgren (ny)

Revisorer

Revisorer  Janeric Jahnstedt (ny)
Gun-Britt Sundling (ny)
Suppleant    Ingela Sällberg

Valberedning

Ordförande Kurt Berglund
Eva Karlsson
Utsedd av styrelsen  Thomas Björkman (ny)