Styrelsen

Styrelsens medlemmar 2018

Ordförande Pähr Nyström
V Ordförande  Christer Yngveson
Sekreterare Mona Magnusson
 


Eva Andersson
Birgitta Sundell
Nils Engström
Doris Fredriksson
Clas Lundell
André Wilhelmsson (ny)
Torsten Yngveson (ny)
Therese Fahlgren (ny)

Revisorer

Revisorer  Janeric Jahnstedt (ny)
Gun-Britt Sundling (ny)
Suppleant    Ingela Sällberg

Valberedning

Ordförande Kurt Berglund
Eva Karlsson
Utsedd av styrelsen  Greger Ulleryd